MAGICZNE KRYSZTAŁY

Adresat: Dzieci w wieku 6‐12 lat;

Opis Programu: Pogram wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów. Program jest adresowany głównie do dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej oraz młodszych klas szkoły podstawowej.

Program „Magiczne Kryształy” to profilaktyka skupiona wokół przemocy przedstawionej w mediach. Program ma charakter edukacyjny, jego zadaniem jest zapobieganie zjawisku agresji u uczestników. Cennym wzbogaceniem programu jest praca bezpośrednia z rodzicami, którzy odpowiadająza dzieci. Zajęcia mającharakter spotkańdla dorosłych i dla dzieci, w czasie których uczestnicy sązapoznawani z wiedzą dotyczącązagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z mediów (zwłaszcza TV). Praca z dziećmi to lektura i analiza bajki “Magiczne Kryształy”. W czasie zajęć wykwalifikowany prowadzący korzysta z różnych materiałów dydaktycznych. Dominująaktywne formy pracy: drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna. Bajka profilaktyczno – wychowawcza „Magiczne Kryształy” ukrywa w przystępnej dla dzieci fabule interesującą kombinację treści. Wspólna lektura bajki z dziećmi w klasie i poprzedzona rozmową z koncentracją na tych aspektach opowieści, które z punktu widzenia dorosłego są najbardziej potrzebne dziecku lub, które najbardziej dzieci interesują.

Sposób realizacji: Całość w ciągu jednego dnia;

Grupa: Program do realizacji w klasach – 1 klasa;

Czas trwania: 34 godziny lekcyjne;

Cena: 750 zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).