Warsztaty „Gwiazdozbiór”

Warsztaty „Gwiazdozbiór” (poznanie, zintegrowanie i realizacja samego siebie)

Adresat: Dorośli;

Opis Programu: Warsztat, który mamy do zaproponowania przede wszystkim pogłębia wiedzę z zakresu antropologii człowieka. Dzięki tej otrzymanej wiedzy, każdy uczestnik może poznać i uświadomić sobie wszystkie swoje obszary. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom, uczestnicy uzyskują umiejętności zarządzania swoimi poszczególnymi obszarami, dostają wskazówki do dalszego rozwoju osobistego w poznanych obszarach – pracy nad sobą, co w efekcie doprowadza ich do pełnej akceptacji i integracji samych siebie. Poznane elementy warsztatu korzystnie wpłyną na kształtowanie relacji w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. 

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów/konspekt, w których oprócz materiałów szkoleniowych znajdują się ćwiczenia do pracy osobistej.

 

Cel warsztatu:

 • większa świadomość siebie: zasobów i deficytów, mocnych i słabych stron;
 • umiejętność zarządzania sobą;
 • uruchomienie motywacji do: podejmowania decyzji, określania celów i samorealizacji;
 • odkrywanie i budowanie szczęścia w życiu osobistym;
 • podniesienie jakości przeżywanych relacji obecnych i przyszłych;
 • poprawienie komunikacji i współpracy w zespole.

Sposób realizacji:

 • miniwykłady;
 • diagnoza potencjału i obszarów do pracy;
 • praca warsztatowa (ćwiczenia indywidualne i grupowe);
 • zajęcia interaktywne;
 • wykorzystywanie narzędzi w zakresach: samorealizacji, inteligencji emocjonalnej, asertywności, komunikacji interpersonalnej, porozumienia bez przemocy i innych.

Grupa: 14 osób;

Czas trwania: Warsztat jednodniowy: około 7 godzin zegarowych z przerwą obiadową (30 min) i przerwami kawowymi (3 przerwy po 15 minut);

Cena: Uzależniona od wielkości grupy i miejsca realizacji;