SMAKI ŻYCIA

Adresat: młodzież 15-18 lat

Cel programu: dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ichotwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekścieprofilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludziuczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnychi sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

Poziom: profilaktyka uniwersalna/edukacja publiczna, ewentualniez elementami profilaktyki selektywnej.

Czas trwania:3 godziny lekcyjne (135 min.) z jedną lub dwoma przerwami;

Miejsce realizacji: klasa w szkole;

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolnej;

Kryteria skuteczności

  • zwiększenie wiedzy uczestników o zagrożeniach związanych z tzw. dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi, a zwłaszcza wiedzy o kontekście psychospołecznym tego rodzaju zachowań (tzw. dopalacze jako zjawisko marketingowe);
  • zwiększenie ostrożności uczestników w sytuacjach umożliwiających„branie” tzw. dopalaczy (zabawy, dyskoteki, spotkania młodzieżowe);
  • klaryfikacja poglądów i wzmocnienie postawy negatywnej w odniesieniu do używania tzw. dopalaczy, zmniejszenie zainteresowania ewentualnym używaniem tzw. dopalaczy, deklaracje zachowań prozdrowotnych w przyszłości;

 

  • rezygnacja z wszelkiego namawiania i presji skierowanej do innychosób w kierunku używania tzw. dopalaczy (i innych szkodliwych substancji psychoaktywnych);
  • wzmocnienie postaw prozdrowotnych w szerszym zakresie, j.w. (innesubstancje psychoaktywne, zachowania ryzykowne);
  • ewentualne porzucanie „brania” lub decyzje osobiste zmierzającew tym kierunku (istotne w przypadku grup podwyższonego ryzyka).

Prowadzący: Jeden lub dwóch trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia programu. Dodatkowo prowadzący muszą mieć wypracowaną postawę dystansu doużywania substancji psychoaktywnych w swoim własnym życiu oraz ichpostawy edukacyjne muszą być zgodne z wartościami programu, nastawionego docelowo na redukcję ryzykownych zachowań u młodzieży.

Czas trwania: 34 godziny lekcyjne;

Cena: 750 zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).