Archipelag Skarbów

Adresat: Uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie I i II klas szkół średnich, rodzice, nauczyciele.

Opis programu: Program autorstwa doktora psychologii Szymona Grzelaka z zakresu profilaktyki zintegrowanej, łączący w sobie elementy profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Główne tematy, które porusza to: szczęście w życiu, miłość i seksualność w kontekście dojrzałego, trwałego związku. Zawiera elementy warsztatu pracy nad komunikacją, zachowaniami agresywnymi, asertywnością. Prowadzony jest w formie multimedialnego show, dostosowanego do młodych odbiorców. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro ds. Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie: www.program.archipelagskarbow.eu

Sposób realizacji: W ramach programu odbywają się dwa mityngi z uczniami, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami. Prowadzący Program prowadzony jest przez 3-5 osobowy zespół profesjonalistów, posiadających uprawnienia do jego prowadzenia;

 Grupa: od 60 do 160 osób;

Czas trwania: dla uczniów: 2 x po 4 godz.;

dla nauczycieli: szkolenie 2-godzinne;

dla rodziców: spotkanie 2-godzinne;

 Cena: 4900 zł dla grupy do 100 uczniów+ koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).