KOREKTA

Adresat: II i III kl. ponadgimnazjalne; oraz inni młodzi dorośli (18+).

Opis programu:Program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodych dorosłych, którzy już zgodnie z prawem mogą korzystać z alkoholu.

Najważniejsze elementy programu:

1)    Tabela spodziewanych korzyści (przyjemności) i strat z powodu korzystania z alkoholu. Obalenie mitów dot. picia.

2)    Omówienie sposobów picia alkoholu (abstynencja, z umiarem, uzależnienie).

3)    Wykonanie testu przesiewowego AUDIT.

 

Oczekiwane efekty programu:

1)    Przesunięcie u znaczącej części uczestników granic ilości spożytego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon (kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i liczący się z negatywnymi skutkami picia).

2)    Zmniejszenie tendencji do ryzykownych i podejmowanych na zasadach „owczego pędu” zachowań alkoholowych generowanych przez grupę.

3)    Identyfikacja problemu alkoholowego u niektórych uczestników i (niekiedy) poszukiwanie przez nich pomocy profesjonalnej.

4)    Lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia społecznego.

5)    Większą akceptację ograniczeń prawnych związanych z alkoholem.

Sprawozdanie:

Po realizacji programu sporządzane jest dla szkoły krótkie sprawozdanie z realizacji programu wraz z wynikami ankiety ewaluacji bezpośredniej, w której młodzi dorośli biorą udział pod koniec trwania programu.

Czas trwania: 2-3 godziny lekcyjne;

Prowadzący:1-2 trenerów;

Grupa:– 1-2 klasy (do uzgodnienia);

Cena:od 750 zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).