ARS czyli jak dbać o MIŁOŚĆ

Adresat:Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

 Opis programu: Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o Miłość?” autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich i tym samym zwiększenie szans na życiowy sukces.

 Program składa się z 3 bloków tematycznych:

  1. Sztuka życia – zastanawiamy się, w jaki sposób używanie środków psychoaktywnych wpływa na zdrowie i życie,
  2. Sztuka kochania – jak równomiernie rozwijać miłość między ludźmi,
  3. Sztuka rodzenia – zastanawiamy się, jak używanie środków psychoaktywnych może zaszkodzić przyszłym ojcom i matkom oraz ich potomstwu.

Sprawozdanie:Po realizacji programu sporządzane jest dla szkoły krótkie sprawozdanie z realizacji programu wraz z wynikami ankiety ewaluacji bezpośredniej, w której młodzież bierze udział pod koniec trwania programu;

Prowadzący:Program prowadzony jest przez 2-osobowy zespół trenerów posiadających uprawnienia do jego prowadzenia;

Grupa:jedna lub 2 klasy jednocześnie – do 60 osób

Cena:1500zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).