CUKIERKI

Adresat: Dzieci w wieku 7-10 lat (klasy 1-5 szkół podstawowych);

Opis Programu: Program Cukierki jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, agresja itp.), ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci. Program oparty jest na pracy z bajką profilaktyczną pt. „Cukierki”, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej. Został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów i jest programem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program prowadzony jest zespół profesjonalistów, posiadających uprawnienia do jego prowadzenia;

Sposób realizacji: Całość w ciągu jednego dnia;

Grupa: 1 klasa;

Czas trwania: 34 godziny lekcyjne;

Cena:750 zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).