Realizujemy profilaktykę pierwszorzędową – uniwersalną skierowaną do dzieci i młodzieży. Naszym celem jest zapobieganie i ograniczenie zachowań ryzykownych oraz odkrycie pozytywnego potencjału młodzieży.

Specjalizujemy się w poradnictwie małżeńskim i rodzinnym – mediacje pojednawcze w rodzinie oraz w terapii indywidualnej.

Proponujemy warsztaty psychoedukacyjne oraz prelekcje skierowane do osób dorosłych z zakresu komunikacji interpersonalnej i szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Oferta

CUKIERKI

Magiczne kryształy

ODCZUWAJ,UFAJ,MÓW

Artykuły

ZEspół

Michał Czerwiński

Małgorzata Bechler

Iza Owczaruk

Maja Łoś

Mariola Kowalska

Blog

Kontakt

Partnerzy

Newsletter