Fundacja POMOST

Fundacja POMOST została ustanowiona przez Michała i Małgorzatę Czerwińskich, a w dniu 10 lipca 2017 roku wpisano ją do KRS pod nr 0000685874 i odtąd zaczęła funkcjonować jako organizacja pozarządowa o charakterze „non profit” (wszystkie przychody Fundacji przeznaczane są na cele statutowe, w swoich działaniach Fundacja nie kieruje się zyskiem).

Głównymi celami fundacji są:

  • realizacja szeroko rozumianej profilaktyki opartej na Modelu Profilaktyki Zintegrowanej;
  • mediacje pojednawcze w rodzinie;
  • wpomoc terapeutyczna uwzględniająca personalistyczne i holistyczne podejście do człowieka.

Chcemy wspierać działania na styku psychologii i duchowości, dzięki którym człowiek może coraz piękniej, mądrzej i zdrowiej żyć, stając się coraz bardziej sobą: istotą wolną wewnętrznie i gotową do dzielenia się miłością z innymi.

10,00  20,00  30,00