Cuder

Adresat: Uczniowie 5-8 klas szkół podstawowych oraz rodzice i nauczyciele.

Opis Programu: Celem programu w zależności od wyboru opcji jest przeciwdziałanie zagrożeniom behawioralnym płynącym z nadużywania komputera, w szczególności Internetu i gier sieciowych, obniżenie wieku inicjacji alkoholowej, przeciwdziałanie narkomanii, wykluczenie sięgania po dopalacze oraz wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zewnętrznych zagrożeń. Program na bazie gry „CUDER” wprowadza pojęcia 5 sfer człowieka, jako nierozerwalnej i harmonijnej całości: ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji. Główne wartości, na których zbudowany jest program to: prawda, miłość i wolność. Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: uświadomienie konieczności harmonijnego rozwoju człowieka, obniżenie poziomu napięć wśród uczniów, wprowadzenie mody na radość i rozwój. „CUDER” pobudza do zastanowienia się nad wartościami życia i wyraźnie wzmaga chęć poszukiwania jego sensu, a także znacznie wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. A im bardziej dziecko refleksyjne, tym bardziej uodpornione na negatywne wpływy środowiska i otoczenia.

Wszystkie w/w opcje programu „CUDER” opierają się na modelu profilaktyki zintegrowanej według dr Szymona Grzelaka. Programy prowadzone są przez doświadczone zespoły profilaktyków, psychologów oraz pedagogów i w zależności od wyboru wariantu programu są odpowiednio modyfikowane.

Sposób realizacji

program obejmuje miniwykłady, projekcję krótkich filmów edukacyjnych- wprowadzenie do gry „CUDER”, na wielkoformatowej grze profilaktycznej, dyskusję z wnioskami i odpowiedzią na pytania: Kim jesteś? Gdzie jesteś? Po co jesteś?

Grupa: do 150 uczniów

Czas trwania: 3 kolejne godziny lekcyjne wraz z  uwzględnieniem przerw.

Miejsce i warunki: sala z możliwością wyświetlania prezentacji, miejsca siedzące dla dzieci, FlipChart lub tablica suchościeralna;

Cena:2.800 zł./całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).